Nye kommentarer

Blogroll

Websites

Kategorier

Arkiv

Religion og politik

Skrevet af Morten 9th juni, 2006 Kategoriseret under Religion


Her er en rigtig god grund til ikke at stemme på de Konservative – en af mange selvfølgelig. Bendt Bendtsen udtaler sig i sin grundlovstale om religionens plads i samfundet:

Grundloven fastslÃ¥r, at vi har religionsfrihed her til lands. Men Grundloven sidestiller ikke alle religioner. Kristendommen har en fortrinsstilling. Vi konservative plejer at udtrykke det ved, at religionsfrihed ikke betyder religionslighed. Det synspunkt vil jeg forbeholde mig ret til at holde fast i, specielt i tider, hvor vi i det danske samfund oplever at andre religioner – og især Islam – fÃ¥r tag i flere og flere. Det er nok snarere tiden, hvor vi skal styrke det kristne fundament under vores samfund – frem for at svække det.

Ja, det er vel nok en god ide at bekæmpe et irrationelt, trosbaseret livs- og verdenssyn med et andet. Skal vi så bekæmpe islams indflydelse med bibelcitater i stedet for rationelle argumenter eller kan vi mon holde muslimerne på afstand, ved at holde et kors op foran os? Eller mener manden i fuld alvor, at hvis ikke vi styrker ”det kristne fundament”, så vil danskerne i hobetal konvertere til islam – jeg hørte lige i tv-avisen, at der er ca. 2500 konverterede muslimer af dansk oprindelse i landet, så den fare er nok ikke overhængende.

For hvad er det egentlig for et fundament vi har opbygget vort samfund pÃ¥ i Danmark og Europa. I Danmark har kristendommen gennem de seneste 1000 Ã¥r haft indflydelse pÃ¥ vor mÃ¥de at behandle andre mennesker pÃ¥. Begreber som næstekærlighed og tilgivelse har gennem Ã¥rhundreder gennemsyret vor lovgivning. Er det godt eller skidt – jeg har det godt med, at det er disse værdier, der præger vort samfund, det har gjort Danmark og Europa til det, som det er i dag. Der er ingen tvivl om, at tidligere lovgiveres kristne grundholdning har medvirket til den lovgivning, vi har i dag og de værdisæt, vi har som politikere.

Hvor er jeg dog usigelig træt af at høre, at vores samfund er baseret på kristne værdier. Kirken har altid kæmpet imod fremskridt af enhver slags, videnskabelige som politiske, så den har selvfølgelig påvirket udviklingen, men kun ved at fungere som bremseklods. Vores moderne samfund er baseret på rationalitet, videnskab og humanistiske værdier, som er vokset frem på trods af og i kamp mod kristendommen.

En forvisning (af tro og religion fra samfundets fællesskab) kunne mÃ¥ske hjælpe det verdslige samfunds opgør med fundamentalister, der modarbejder demokrati, frihed og ligeberettigelse. MÃ¥ske – men er det den rigtige vej at slÃ¥ ind pÃ¥? Er det en løsning at skubbe vores egen religion – kristendommen – ud i baglokalet og kun lade den rationelle fornuft, videnskaben og det logiske argument rÃ¥de, hvordan vi indretter vores samfund?

Ja selvfølgelig skal vi lade ”den rationelle fornuft, videnskaben og det logiske argument råde”. Skulle vi måske lade samfundsindretningen være bestemt af irrationalitet, hokus-pokus og ulogiske argumenter?

Nej – det er det ikke. For det første vil et forbud mod religiøse symboler i offentligheden og en bandlysning af religiøse argumenter i politik ikke virke. En yderligere skærpelse af den kurs vil blot føre til, at endnu flere rodløse unge muslimer vil blive fanget ind af fundamentalistiske imamers agitation.

Men hvis vi styrker kristendommens indflydelse på samfundet, så vil færre unge muslimer blive tiltrukket af fundamentalismen (ja hvem ved, måske vil de konvertere til kristendommen i hobetal). Er den mand fra en anden planet?

For det andet sÃ¥ er jeg overbevist om, at vi er mange politikere som har bundet vore værdisæt og holdninger i et forhold til kristendommen. Det giver os et ansvar. Et ansvar for vores eget liv – et ansvar overfor vore nærmeste og et ansvar overfor fællesskabet. Det er dette personlige livsansvar, som vi konservative omsætter i politik. Værdierne – vores ledetrÃ¥de – spejler politikken. De to ting kan ikke skilles ad. De hører endda sammen pÃ¥ en mÃ¥de, hvor værdierne – det grundlæggende – altid vil stÃ¥ over politikken – det udmøntende.

Og politikere som tager stilling uden først at konsultere overnaturlige væsener er fuldstændig uansvarlige eller hvad? Og gud hjælpe mig, om ikke manden til sidst siger, at religion står over politik – fuldstændig ligesom de fundamentalistiske imamer.

Det kan mÃ¥ske pÃ¥ en grundlovsdag lyde lidt højtragende – men jeg vil godt give et eksempel inden for den sidste uges politik. Vi havde op til Pinse en afstemning om lesbiskes ret til kunstig befrugtning. Det blev i høj grad en værdidebat i Folketinget. Her havde vi netop en debat hvor det IKKE kun var det logiske argument og videnskaben som skulle til – set fra min side. Hele den konservative folketingsgruppe var som andre fritstillet pÃ¥ grund af det etiske spørgsmÃ¥l, men vore konservative værdier udmøntede en enig holdning i folketingsgruppen. Vi var imod ud fra det synspunkt, at alle børn – det ufødte eller fødte – som udgangspunkt har retten til en far og mor. Vi valgte at tage barnets tarv frem for de voksnes. Det betyder slet ikke, at et barn som vokser op – enten hos sin far eller mor – ikke kan fÃ¥ et godt liv, – det kan de. Men i udgangspunktet mener vi, at alle børn har retten til en far og en mor. SÃ¥ mere fjernt og nærværende er holdninger og værdierne ikke væk i dansk politik.

Hvor er det dog sygeligt at diskriminere mennesker på baggrund af troen på en ikke-eksisterende, overnaturlig, almægtig og alvidende gud, som angiveligt har skabt hele universet (se dog min sidste post), men som ikke desto mindre går utroligt meget op i, hvem folk vælger at gå i seng med. Hvor er det sygeligt at mene, at man varetager barnets tarv ved at sørge for, at det ikke bliver født, og hvor er det sygeligt at mene, at et barn, som vokser op hos enten sin far eller mor, sagtens kan få et godt liv, mens et barn, som vokser op hos to kvinder, der elsker hinanden, vil få et miserabelt liv.

{lang: 'da'}


One Response to “Religion og politik”

  1. Kenneth Says:

    Genialt.. Jeg er helt enig i det meste af hvad du siger!..

    Bye bye Konservative..!

Leave a Comment