Nye kommentarer

Blogroll

Websites

Kategorier

Arkiv

Religion eller frihed

Skrevet af Morten 16th november, 2008 Kategoriseret under Uncategorized


Pat Condell siger det, som det er – som sædvanlig:

YouTube Preview Image

{lang: 'da'}


28 Responses to “Religion eller frihed”

 1. Nikolaj Says:

  Ja lad os blive fri fra religionen, så skal vi nok blive virkelig frie.

  Som i Sovjet, Østeuropa, Kina, Kambodja, m.fl…

 2. Morten Says:

  Nikolaj, jeg har aldrig slettet kommentarer, fordi jeg er stærk tilhænger af fri debat, men din kommentar fik mig til seriøst at overveje, om jeg skulle indføre en stupiditetsgrænse.

 3. Nikolaj Says:

  Men er du ikke enig i, at ‘religion’ forholder sig til ‘islamisme’, som ‘ateisme’ til ‘kommunisme’?

 4. Morten Says:

  Nej, overhovedet ikke!

  Islamisme er en politisk ideologi, som dikterer, at alle dele af samfundslivet skal fungere efter islamiske (religiøse) forskrifter.

  Kommunisme er også en politisk ideologi, men den indeholder selv opskriften på, hvordan samfundet skal fungere. Samfundet kan jo ikke indrettes efter ateistiske forskrifter, for ateismen indeholder ikke sådanne forskrifter. Ateisme handler tværtimod om at blive fri for (religiøse) forskrifter. Når kommunisme forbindes med ateisme skyldes det, at religiøse ideologier (gud bestemmer) er i modstrid med den kommunistiske ideologi (folket bestemmer), og derfor afvises af denne.

  Men man kan selvfølgelig sagtens være ateist uden at være kommunist eller gÃ¥ ind for nogen andre totalitære ideologier. Som Pat Condell beskriver det, sÃ¥ handler det for ham – som det gør for mig – netop om, at slippe for det totalitære diktatur, som de fleste religioner er.

 5. Nikolaj Says:

  Ja, og pÃ¥ samme mÃ¥de kan man være religiøs uden at være islamist eller totalitær diktator. Ja det er vel egentlig det mest normale…

 6. Morten Says:

  Ja selvfølgelig kan man være religiøs uden at være islamist eller totalitær diktator, men man kan ikke være religiøs – i hvert fald ikke af den monoteistiske slags – uden at være tilhænger af et totalitært diktatur. For hvad kan være mere totalitært end et system, hvor en almægtig gud – modstand er nytteløs – bestemmer, hvordan man skal leve sit liv – med gulerod (evig salighed) og pisk (evig pinsel).

  Og det er kun i vores lille del af verden, hvor religion gudskelov ikke har sÃ¥ stor indflydelse, at de religiøse kun i mild grad og med demokratiske midler forsøger at stække vi andres frihed ved at trække deres “moralske værdier” ned over hovedet pÃ¥ os.

  Prøv at åbne øjnene og se dig omkring Nikolaj. Overalt i verden lever mennesker under religionernes åg. Ingen steder lever de under ateismens åg.

 7. Steen Ørsted Says:

  Man kan ikke være religiøs (monoteistisk) uden at være tilhænger af et totalitært diktatur. Jamen jamen jamen – Det er det omkvæd ateister evindelig kører frem med uden hensyn til, hvor hÃ¥bløst forkert det er. Det nærmeste man kan komme det, hvis man vil være lidt imødekommende er at sige : ja, religion er til alle tider blevet (og bliver stadig misbrugt af magtmennesker. Dette er nemlig en sandhed, som ikke kan modsiges, hvilket ateister i deres argumentationsiver blander sammen med spørgsmÃ¥let om Guds eksistens, hvilket er smart, men teknisk forkert.
  Der findes lovreligioner, ja f.eks. Islam, Jødedom og hinduisme, og det er da noget skidt, men det er som om, det er gået helt hen over hovedet på ateister, at der for godt og vel 2000 år siden gik en ung mand rundt i jødeland, som var kløgtigere og mere fantasifuld end de fleste og forsøgte at få folk på andre tanker. Han satte blandt andet spørgsmål ved om mennesker var til for loven, eller det måske forholdt sig omvendt. Er også kendt for citatet : Så giv kejseren, hvad kejserens er osv .
  Han diskuterede en del med farisærer og sadukærer og læg mærke til, at i spørgsmålet, om man skal bryde loven og trækken en ko op af et vandhul, nu hvor det er sabbat, hvor man bestemt ikke måtte udføre fysisk arbejde, svares der ikke med vævereri som f.eks. : Nu må I jo forstå, at de gamle love er rigtige nok, men de skal jo fortolkes på forskellig måde alt efter situationen og bla. bla. bla. Nej det der gives er tværtimod en klar besked, der giver ydtryk for følgende : Tænk jer om. Brug dog jeres sunde fornuft, og se så at få hevet den ko op inden den drukner. Tumber ! Lige ud af posen.
  Pointen er, sÃ¥vidt jeg kan se, at landets love (ikke religiøse) mÃ¥ man rette sig efter, og i alle mulige praktiske og moralske spørgsmÃ¥l, skal man selvfølgelig ikke slÃ¥ op i gamle religiøse lovbøger, men bruge sin sunde fornuft – ogsÃ¥, nÃ¥r man laver love. Selvfølgelig kan man godt søge inspiration i, hvad kloge folk i fortid og nutid har skrevet, men det er noget andet.
  Der var dog ét universelt bud, som var det samme som og lig med det gamle bud : Du skal elske herren din gud, og det var : Du skal elske din næste som dig selv. Men hvordan vi bedst efterlever det, er det op til os selv at finde ud af. Hvis du synes, dette bud er for meget, kan du jo bare oversætte det til det, som din mor fortalte dig, da du var lille : “Husk nu Morten ! Du skal opføre dig ordentligt overfor andre mennesker.”
  Kristendommen kræver altså netop ikke, at at vi skal leve efter en religiøs lovbog og facitliste, der har opskriten på, hvordan man skal opføre sig i alle mulige specifikke tilfælde, og det er også derfor kristendommen går perfekt hånd i hånd med et sekulært styret samfund. Den anbefaler faktisk sådan et. Det enkelte menneskes ansvar overfor Gud kommer ingen andre ved, og hvordan vi opfører os er vores egen sag, men vi er forpligtet på det overordnede bud. Steen

 8. Morten Says:

  Steen, jeg taler ikke (kun) om de tilfælde, hvor samfundet indrettes efter religiøse pÃ¥bud eller magtmennesker bruger religion til at tryne andre. Jeg taler om hele den religiøse ide, hvor en almægtig gud har hÃ¥nds og halsret over mennesker. Ideen om, at mennesker reduceres til syndere/børn/fÃ¥r, underordnet en moralsk perfekt skabning/fader/hyrde, som alene har al magt. Det er da nærmest definitionen pÃ¥ et totalitært diktatur – og diktatoren har ovenikøbet, i modsætning til nogen jordisk efterretnings- eller sikkerhedstjeneste, ubegrænset adgang til oplysninger om undersÃ¥tterne, fordi han kan læse deres tanker. Og det hjælper jo ikke meget, at diktatoren ifølge kristendommen (i nogle fortolkninger) giver sine tilhængere forholdsvis mange frihedsgrader (fri vilje), og lader dem selv finde ud af, hvordan de skal opføre sig, for det er jo en frihed, som for det første er blevet tildelt af diktatoren, og desuden jo, som du ogsÃ¥ siger, er under ansvar overfor diktatoren.

  Det er altså meget muligt, at kristendommen kan forenes med sekulært demokrati (bedre end fx islam), men det ændrer ikke ved, at ens tanke- og handlefrihed uvægerligt må blive begrænset, hvis man tror på, at man konstant bliver overvåget af en almægtig skabning, som i sidste ende skal dømme en. Det må være rædselsfuldt at være religiøs.

  Til sidst et opklarende spørgsmÃ¥l. Du siger, at “i alle mulige praktiske og moralske spørgsmÃ¥l, skal man selvfølgelig ikke slÃ¥ op i gamle religiøse lovbøger, men bruge sin sunde fornuft”. Vil det sige, at du ikke som mange (de fleste?) kristne mener, at moral er funderet i gud, og at der uden gud ikke ville være nogen moral? Og hvis ikke, hvordan begrunder du sÃ¥ moral?

 9. Lotte Says:

  “Steen, jeg taler ikke (kun) om de tilfælde, hvor samfundet indrettes efter religiøse pÃ¥bud eller magtmennesker bruger religion til at tryne andre”

  http://24.dk/article.jsp?articleId=3364

  Her er et eksempel pÃ¥, hvordan den sunde fornuft (kan) ekskluderes. HVIS man indfører mærkning, sÃ¥ har du ekskluderet refleksionen fordi det ikke er viden om produkterne, eller smag eller lyst eller andre fundamentale ting der afgør om du mÃ¥ eller ikke mÃ¥ – men et religiøst pÃ¥bud der ingen eller kun ringe virkelighedsrelevans har. Det er VIRKELIG et skrÃ¥plan. Og jeg er 100% uenig med Abdul Wahid, hvis perspektiver er bÃ¥de fordummende og skræmmende.

  Udfra et mere filosofisk perspektiv er det begrædeligt fordi bevidstheden om ting og sager ekskluderes til fordel for noget man ikke VED. Hvis man ikke VED, at der er svin i produktet, hvordan fanden kan man så NOGENSINDE have en holdning til f.eks. synd. Det er på alle niveauer ulogisk og usammenhængende.

  I øvrigt er jeg enig med Morten og selvfølgelig Condell. Den mand burde kunne overbevise enhver. Hans tilgang er genial, og jeg har stor respekt for hans projekt.

  Lotte

 10. Steen Ørsted Says:

  Hej Lotte ! Jeg er stort set uenig med dig.
  jeg synes det er en rigtig lov, vi har, hvor folk har krav på at kunne vide hvad det er, de putter i munden. Om nogen af religiøse, etiske (dyrevelfærd), sundhedsmæssige (allergi eller andet) eller andre holdningsmæssige grunde fravælger visse fødeemner må vel være op til dem selv at afgøre, og hvilken virkelighedsrelevans, de synes, det har for dem, er vel ikke noget, vi andre skal dømme om.
  Som du selv kan se på det link, du sendte mig, er det er det umuligt for almindelige mennesker at have overblik over hvilke E-numre, der indeholder f.eks. svinekød og endnu mere umuligt hvis det bare handler om animalsk indhold, så hvis man indførte en generel mærkning om disse ting, kan jeg ikke se, hvorfor, jeg skulle have forbehold over for det. Det ville da bare være en ekstra service.
  Jeg ville ikke selv have brug for den, men det er jo ikke det, det handler om.
  Jeg synes dit næstsidste afsnit udtrykker dette : Lad være med at fortælle mig, hvad der er i, så er jeg skyldfri. Vil en muslim være glad for at bruge et sådant argument ? Hvad tror du ?
  Jeg er også enig med Morten og Condell i visse ting, og hvis Jesus havde levet i dag, tror jeg også han ville have været det.
  Svar følger også til Morten, men jeg har ikke så meget tid for tiden. Steen

 11. Lotte Says:

  Sten. Pointen er ikke, om man har krav på at vide, hvad man putter i munden. Pointen er om det skal være et religiøst påbud der AFGØR, om der kommer en mærkning.

  I linket er det det religiøse der er afgørende, det er et problem af blandt andet de årsager Condell anfører.

  Religiøs tænkning er et problem, der afstedkommer en får dårlig tænkt moral, der undertrykker mennesker i hopetal. Man skal være blind for ikke at kunne se mekanismen.

  Forestil dig den omvendte situation, hvor man mærkede kød og andre ting: Halal. Med henblik på at man kunne SLIPPE for kød tiltænkt religiøst tænkende mennesker.

  Den er selvfølgelig helt utænkelig.

 12. Steen Ørsted Says:

  Hej Lotte !
  Ganske kort. Jeg tror slet ikke muslimers syn på svinekød har noget at gøre med hvordan det mærkes, og at muslimer vil reflektere mere over, hvad de spiser, hvis maden ikke er mærket tror jeg ikke på. det vil være sværere for dem at gennemskue, hvor der er skjult svinekød, så nogen vil sikkert komme til at konsumere noget af dette udfra uvidenhed, men hvem har glæde af det ?
  Ud fra min viden synes jeg også, det er tosset, at visse religioner beskæftiger sig med fødeindtagelse, ligesom man ikke kan undgå at rende ind i en masse andre uhyrligheder, hvis man har en fundamentalistisk opfattelse af religion. Oplagt.
  Nogle dyrlæger mener faktisk, at halalslagtning er dyrplageri. Koen får ifølge dem skåret halsen over, så den er ude af stand til at sige noget (brøle) men ikke ude af stand til at lide, da koen en tid herefter får blod til hjernen fra en nakkepulsåre, som køer har, hvorefter den forbløder og dør.
  Hvis det er sandt, at halalslagtning er forbundet med lidelse, ville jeg meget gerne have alt halalslagtet kød mærket, for så ville jeg nemlig holde mig fra det, men som sagt ved jeg ikke helt om det passer. Det er noget, jeg har set i fjerneren, og det er mere end et år siden. Jeg tror jeg vil se om jeg kan finde noget om det på nettet.
  Steen

 13. Doreen Joyce Says:

  Jo, he certainly does not mince his words.
  Kirken er faktisk en mellemfase establishment imellem, at Gud har vist sig på
  jorden helt bogstaveligt, og at Gud skal en gang til visse sig på
  orden — The Second Coming — So det er ikke mening, at det skal blive ved
  i al evighed. Der er også mange ligheder mellem det han siger og den film om
  “The Second Coming”. Vi er mÃ¥ske tættere pÃ¥ “The Second Coming” end vi tror?
  Vi mennesker er ved at tillade vores omsorgsfulde gen at komme til uden
  fordom og pligt. Vi er også ved at kunne rumme modstand eller andre
  kulturelle strømninger uden at blive bange for dem. Vi er ved at få lysten
  tilbage til dialog. Vi bliver ikke så nemt fornærmet. Vi er nysgerrige. Vi
  har ikke lyst til at udnytte eller undertrykke mere. Vi elsker
  livets/universets mangfoldighed. Som Mindfulness siger, vi søger at etablere
  et venligt sind mod det der kan gør ondt på os, eller i os. Jeg tror selv,
  at vi er godt på vej, men fuldvoksen er de færreste af os endnu.
  Jeg hører, at hans Gud er frihed. Han tror måske at vis vi er fri for
  religion, så bliver vi fri for angst, fri for konstruktiv modstand, fri for
  krig, fri for folk der ser os som fjender, fri for kærlighed. Han definerer
  nemlig ikke, hvad han vil bruge denne frihed til. Det er næsten religiøs,
  når han formaner til, at vi skal stole mere på os selv. Vi er nemlig en
  vidunderlig skabning.
  Jeg tror heller ikke, at taknemmelighed forsvinder, når vi svæver frit. For
  mig personligt er det bare umådeligt svært, at være taknemmelig, når jeg har
  det skidt fysisk eller psykisk. Jeg er lige blevet færdig med bogen om
  Rommel. Det er som om, han kunne beholde sin livsgejst ligegyldig hvad. Han
  var utrolig modig. “Have the courage to go on, even when you discover how
  much you dislike yourself.” This is the theme from a play I heard some years
  ago. Pat Condell is asking us to be courageous. The courage to live and to
  die is certainly a great gift. But a woman has to be courageous when she
  gives birth. Where can a man be courageous when he is not at war? Maybe our
  svindler Stein Bagger is more courageous than psycopath? The courage
  to do his own thing. The courage to cheat a whole society.
  Condell talks about the God of the dessert. The God of the dessert first
  appears in the second chapter of Genesis. I personally believe that we are
  on our way back to the first chapter of Genesis.
  My daily prayer:
  “Lord, you who are the only light, I now dwell in your holly (totally)
  light.
  Lord, you who are the only life, I now dwell in your vital force.”

  Doreen

 14. Morten Says:

  Doreen, what is your point?

 15. Doreen Joyce Says:

  Sorry Morten,
  I was directly commenting my friend, Aksels, question via e-mail about this Naturalist movement and especially Pat Condells video. Of British origin I delight in the possibility for free speech. Many a soap-box has been the fundament for revolutionary free-thinking.
  So it is understandable, that you don’t quite get my point. I use many references which Aksel and I know about but possibly not yourself.
  The first one about the ITV film “The Second Coming” can be explained in this webpage.
  http://www.televisionheaven.co.uk/secondcoming.htm
  I think you will enjoy this film. It creates the debate, “What is Christianity good for?”
  I presume you know a little about the Bible, so know the difference between Genesis 1,1 and Genesis 1,2? My reference to Mindfulness, which is a new and upcoming therapy and meditation form, I presume you also understand-. It might be saying, “Don’t be enemies, be rather friends with your enemies” This is a fantastic attitude. Not easy, but we are trying in that direction. Somehow I feel, that that is also what Jesus was trying to tell us. The balance between turning the other cheek and not being used as a door-mat can however be rather difficult. I think he also said something like, Get angry, be indignant, but don’t sin. I hope we in our own common sense can see the difference?
  Yes, and then there was the reference about fieldmarshall Rommel. I was indeed impressed by his courage. His lack of fear. Because he also showed great dignity and empathy. I can’t see him as a phsycopath and definately not as a natzi. We all have that part of ourselves which we don’t like very much. In my way of thinking, it takes courage to take responsibility for this and not project it over to our enemies, be they Jews or religious fanatics. In the broader form of Democracy, we must also allow for the fanatics. And here I come back to the soap-box. Pat (probably a disillusioned Catholic) is to me like a preacher. He advocates freedom. So does Christianity. We are no longer slaves, we are aires. (Can’t spell) It is just like a sermon. He cares for me, his fellow human being. He is trying to help me to be free of my shackles. Let go of your own pettiness — trust in yourself, trust in life. The church helped me do that some time ago.
  The church has maybe indeed much to answer for, but it was not established as a power magnet but as a navigator through life while we lost our way. It has compassion with the homosexual, who will never be able to have children with her/his partner. They can scream about freedom, but in this point it will never happen. OK, one of my girlfriends is the father to three children, but that is another story.
  I am happy that my friend Aksel, gets angry with God — maybe he is angry with life — but God is not to blame. But it is so easy to shove all the blame on Him/Her. He/She is both and beyond. I might be irrational, but I love God just as I curse him. It is like a good marriage. When I can’t love my friends or family on certain occasions, I pray beyond myself, that Gods love can be with them in the meantime. What do you do??
  Regards
  Doreen
  I think some of us are beginning to see Stein Bagger as some sort of hero. James Bond. Is that the direction our freedom should take? What say you?

 16. Morten Says:

  Doreen, jeg er bange for, at jeg stadig ikke rigtig forstår, hvad det er, du prøver at sige, så jeg har kun lige nogle få kommentarer.

  Du siger, at kristendommen “advocates freedom”, og mener vel derfor, at Pat Condell tager fejl, nÃ¥r han siger, at religion “feeds on a broken spirit” og tværtimod forlanger, at tilhængere skal “submit, obey, do not question”. Jeg er selvfølgelig enig med Pat Condell. Se dig om Doreen. Alle vegne bruges religion, herunder ogsÃ¥ kristendommen, til at undertrykke eller forsøge at undertrykke mennesker. Og religion “undertrykker” jo ogsÃ¥ sine egne tilhængere i den forstand, at tro pÃ¥ religiøse dogmer naturligvis forhindrer den frie tanke. Som kristen har man jo valgt (mere eller mindre frivilligt) at tro pÃ¥ en lang række dogmer (gud eksisterer, Jesus var guds søn (og samtidig gud selv?), og genopstod efter sin død, mennesker har en sjæl, mennesket er syndigt osv., osv.), altsÃ¥ ting som der ikke er skyggen af evidens for, men som man ikke kan fravige, hvis man vil kalde sig kristen. Religion og (tanke)frihed er, som Pat Condell siger, hinandens totale modsætninger, og alene af den grund – der er mange andre – er religion noget skrammel.

  Der arbejdes på at fremstille sædceller fra kvindelige knoglemarvsceller, og når det lykkes, vil lesbiske par altså kunne få børn sammen. På samme måde vil det sikkert også indenfor en overskuelig årrække blive muligt at fremstille ægceller ud fra mandlige celler, og så vil bøssepar få den samme mulighed. Er det ikke skønt, at teknologien på den måde kan øge homoseksuelles frihed? Og skal vi gætte på, at religiøse autoriteter overalt vil protestere vildt og forsøge at få brugen af teknologien forbudt?

 17. Doreen Joyce Says:

  I think we have a need for both scientists and poets in our global society, otherwise we will end up in a selfmade hell.
  Min poet af det sidste er Klaus Høenck. Han er ved at blive voksen!!
  Der siges blandt andet i JP fra 24/11/2008 under titlen, “Den sene Frihed”, “En gang var jeg ateist. Gud kom ind, fordi jeg indsÃ¥, at man i sidste instans mÃ¥ vælge mellem en skabende magt eller den rene nonsens. Ja systemerne er forstandens arbejde, men det har nÃ¥et sit slutpunkt. Noget andet har taget styring.” “Det er karakteristisk for Høenk, at han sÃ¥ledes spænder forstand og føleslser op mod hinanden til gensidig frugtbargørelse. Disciplin og Ã¥nd, stramhed og anelse pÃ¥ samme hammel. Høenk lader til at bliver mere overgiven. Som man bliver ældre (han er 70 Ã¥r) gentilegner man sig helhedsynet i ens liv. Og man gør det med en let Ã¥nd.” (Ikke nogen dogma angst) “Hans digtene kan bevæge sig ud og ind af alle emner, som Ã¥nden gør det, for der er intet, den er bange for, eller som ikke er fint nok. ” Han siger, “Nu ser jeg tilværelsen i en Ã¥ndelig sammenhæng og den er gladere. Man kan læge møjens forstand bag sig sammen med dens hang til at opsplitte alt. Ã…nden samler.” ” Forstanden kan ikke indse, at den er sat af noget, der er større end den. Det er den store paradoks, der stÃ¥r tilbage, nÃ¥r alle forstandens andre paradokser er ladt bagude. Idet man forstÃ¥r, at der findes dette større, sÃ¥ kan man slippe forstandens mange paradokser. Det giver en særlig ro.”

  Det er måske skrevet af det svage menneske, der ikke kan klare forstandens totalle magt og paradokser?
  Så lad os hellere være svage for mennekeheds skyld. Menneskeheden er nemlig så meget mere.
  Tak Gud for det.
  hilsen igen fra
  Doreen

 18. Morten Says:

  Doreen, det er muligt, at religion giver en “særlig ro” og gør livet lettere for svage mennesker. Men noget lignende kan man vel sige om alkohol, hash og forskellige andre narkotika (inkl. de lægeordinerede).

  For mig handler det om at leve livet, som det er, og erkende verden, som den er. Jeg kan ikke lyve for mig selv på den måde, som det må kræve at leve i din fantasiverden. Og jeg har heller ikke hverken lyst til eller behov for det. Jeg ser mig selv som en integreret del af den naturlige verden, og den erkendelse giver stor tilfredstillelse og mening, fordi alt tyder på, at det faktisk er sådan, det hænger sammen.

 19. Elizabeth Kokholm Says:

  Kære Morten hvorfor er det en trussel for dig at nøgle tror på en Gud .Du kan bare hviler i dig selv at du ikke gøre det Det har du frihedeb til I min Kristne tro har jeg agså FRIHEDEN TIL AT TVIVLE Vi ved faktist meget lidt om hvorden vi er til .Videnskab fortæller os en del men det kan ikke forklare det så faktum er vi ved meget lidt om det.. Indtil du eller nogen anden kan forlarer det så mener jeg nok vi er klog på at holde os til det vi selv tror og lade alle andre om det de tror på Mand kan aldrig ændre noget ved at forsøge at overbevise andre om det vi ikke kan ved noget om I den kristne tro er der plads til at tvivle men du er måske ved du ikke detDer sker ugudlig hændelse lige så meget i aitisme som i religous tro så det hjælper ikke noget du prøve at overbevise andre om at en religious tro er klden til alt øndt hilsen Elizabeth

 20. Elizabeth Kokholm Says:

  Det er svaghed at tro på Gud siges det a athiesterne Jeg er helt uenig ,Når tragedier ramme os er vi alle svage Der er ingen trøst Mange præster ved jeg ville være enig med mig men vi kan være der for andre og utroligt som det kan være kan vi komme videre især hvis vi er hjolpet af kærlig mennesker omkring os Gud i os er kærlihed og som Jesus sagde det er det eneste religious lov vi kan følger og det er kristendom ikke dogmer og alt muligt andet den bliver klatret med Sådan kærlihed kan også gives af vores athiester venner og alle andre mennesker i de forskellige religioner kh Elizabeth

 21. doreenmac Says:

  Tak Elsibaeth for dit indlæg.
  Det kunne være rart, hvis du kunne finde ud af kommaer, men med lidt besvar, forstaÃ¥r jeg det du ville sige. TROEDE tvivler, det stÃ¥r nemlig ikke fast, hvad man skal tro pÃ¥ —- , men alligevel er man troedende pÃ¥ noget større end sig selv. OK. Det er det der er grundsubstansens. Det respekretere jeg. Disse natulatisterne, det er som om de ikke svar pÃ¥ det man spørger dem om. Hvordan klarer man sjælgesorg for en dødende? Vi er hindandens mendmenneskser. Er vi kun til tilskuer pÃ¥ hinandaens liv?`Det skal teknologien klare.
  Up my arse.
  Det gøre skide ondt at være sammen med en der er dødende, der ikke kan få luft. Teknologien giver iltaperater, men skulle man bare ikke have givet personen lov til at død allerede ved første mangel på luft? Tetten til at leve er blevet absurd.
  Kristne er måske ikke bange for at dø????
  Tja, jeg opgiver lige for nu; jeg tror på Gud men er vred på ham/hende, Hvem skal jeg ellers blive vred på? Det er ikke vores skyld.
  Bugger off
  Doreen Joyce

 22. Morten Says:

  Hm, ja jeg forstår altså ingenting!

 23. Elizabeth Kokholm Says:

  Jeg holder jule pause .Måske starter jeg ikke igen men, med det ønske jeg jer en glædelig jul En kloge mand eller kvinde jeg ikke kan huske hvem sagde ´´Mand har lov til at være skrå sikker om det mand selv tror på eller ikke tror på men det er farligt at kræve at andre skal tror det samme og det er farligest af alt at kræve det ved landets lov Lade os prize at vi lever i et land som sætter relligions frihed højt og bruger dialog som MIDLER mvh Elizabeth

 24. doreenmac Says:

  Dagens bøn torsdag 18. december 2008

  Din nye verden er ikke en fjern drøm

  Herre!
  Din nye verden er ikke en fjern drøm, men virkelighed
  her lige ved siden af mig i dag.
  Den møder mig i kærligheden fra dem, som holder af mig, i morgenens lys,
  i vandets rislende lyd i rørene og fra bruseren,
  i brødet og smørret på morgenbordet
  i blomsternes farvepragt i parkerne og på pladserne i byen,
  i alt de, som gør det muligt for mig at begynde forfra på en ny dag.
  Frels mig fra at flygte fra virkeligheden
  ved siden af mig.
  Befri mig fra at være forgabet
  i drømmen om morgendagen,
  så jeg glemmer virkeligheden
  og de gaver, som rækkes mig nu,
  for at jeg med dem skal tjene dig
  og de mennesker, jeg skal leve denne dag
  sammen med.

  Gerhard Pedersen

 25. Søren Svendsen Says:

  Hvad fanden foregÃ¥r der 🙂

 26. Morten Says:

  Jeg ved det ikke Søren, jeg ved det virkelig ikke.

 27. Steen Ørsted Says:

  Det ved jeg da godt ! Der er et par seje piger, som ikke har spor respekt for den stive, logiske, rationelt argumenterende form, de fleste af os andre efter bedste evne forsøger at at tillægge os på sider som disse, som har blandet sig i debatten. De skriver bare frit fra leveren. Det synes jeg, er forfriskende (så længe det ikke er det eneste).
  Jeg er også glad for at der, så vidt jeg kan se, tales for en fri, levende, tvivlende, kritiserende, ikke fundamentalistisk og ikke stift dogmatisk version af kristendommen. Den tror jeg, vi er mange, går ind for. Tak for det. Mvh. Steen

 28. Steen Ørsted Says:

  Undskyld ! Dette kunne læses, som om jeg ikke mener at Doreens og Elizabeths indlæg er velargumenterede, og det mener jeg bestemt, de er. De er bare også noget mere, og det kan jeg godt lide. Hvis parentesen kan opfattes nedladende, er det ikke meningen.
  Til gengæld står jeg helt ved de sidste tre linier. Steen

Leave a Comment