Nye kommentarer

Blogroll

Websites

Kategorier

Arkiv

Hvorfor Darwin?

Skrevet af Morten 10th maj, 2006 Kategoriseret under Evolution


Ingen burde selvfølgelig undre sig over, at Darwins kontrafej har fået en prominent plads på en blog, der handler om naturalisme, men her er alligevel en (kort) begrundelse:

Darwin publicerede som bekendt “The origin of species” i 1859 og siden har verden – i hvert fald dele af den – ikke været den samme. Bogens kolossale slagkraft lÃ¥ ikke i, at den kom først med tanken om, at livet pÃ¥ jorden har udviklet sig gennem Ã¥rmillionerne, altsÃ¥ at mylderet af livsformer er opstÃ¥et gennem en evolutionsproces. Denne ide havde været pÃ¥ banen i nogen tid, bl.a. fordi man i midten af 1800-tallet fandt mange nye fossiler af tidligere men nu uddøde livsformer. Bogens “impact” lÃ¥ derimod i, at den foreslog en mekanisme, der kunne forklare, hvordan denne udviklingsproces var foregÃ¥et, en mekanisme, der er sÃ¥ enkel og sÃ¥ nærmest selvindlysende og som gennem de sidste knap 150 Ã¥r er blevet underbygget i en grad, sÃ¥ ingen seriøse biologer pÃ¥ nogen mÃ¥de stiller spørgsmÃ¥lstegn ved den – de skændes om forskellige detaljer, men selve grundideen er sÃ¥ etableret, at jeg kun kan tilslutte mig et forslag, jeg sÃ¥ fornylig, om at begynde at omtale den som evolutionsloven i stedet for evolutionsteorien.

Det kendte citat “Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” af biologen Theodosius Dobzhansky er for os biologer helt indlysende rigtigt, men evolutionsteoriens betydning rækker selvfølgelig langt ud over det rent biologifaglige. Den fortæller os, at vi mennesker er en del af naturen og at vi er nært beslægtede med andre dyrearter og forbundet med dem gennem vores fælles udviklingshistorie. Den giver os en fremragende forklaring pÃ¥, hvordan livet i al sin mangfoldighed fra den mest primitive bakterie til den menneskelige bevidsthed er opstÃ¥et og udviklet, og overflødiggør derved alle skabelsesmyter. Med et andet kendt citat af Richard Dawkins har evolutionsteorien “made it possible to be an intellectually satisfied atheist”.

Evolutionsloven udgør dermed en sÃ¥ væsentlig del af fundamentet for den metafysiske naturalisme og har sÃ¥ stor betydning for vores forstÃ¥else af naturen og dermed af os selv, at man sagtens kan udvide Dobzhansky-citatet ovenfor til at lyde: “Nothing in life makes sense except in the light of evolution”.

Og hvorfor så det Darwin-citat, som nogle sikkert vil opfatte som ret dystert? Fordi jeg er af den faste overbevisning, at det er vigtigt at erkende verden, som den er, hvis man ønsker at håndtere dens udfordringer på en hensigtsmæssig måde, og at alle former for virkelighedsflugt ind i fantasier om denne verden eller den næste er af det onde.

{lang: 'da'}

Leave a Comment